Er is een verschil tussen slaapstoornissen en slaapproblemen.

Slaapproblemen zijn mijns inziens wat tijdelijker van aard. Ook minder ernstig of makkelijker te behandelen dan slaapstoornissen.

Vaak heb je hier ook minder last van overdag of duren ze slechts enkele dagen.

Sommigen zijn leeftijdgebonden of komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Slaapstoornissen daarentegen hebben een serieuzere negatieve invloed op de levenskwaliteit van mensen die eraan lijden.